جوهر اکو سالونت

نوعی جوهر از نوع جوهر های حلال وجود دارد که از آن برای پرینترهای جوهر افشان استفاده میشود. این نوع جوهر را جوهر اکو سالونت میگویند که به جوهر دوستدار محیط زیست هم معروف است. از جوهر اکو سالونت برای پرینترهایی استفاده میشود که هر نوع چاپی را بر روی علائم راهنمایی انجام میدهند. برخی از انواع جوهر اکو سالونت وجود دارند که بوی بدی را به هنگام استفاده ساطع میکنند به همین دلیل استفاده از این دستگاه برای محیط های بیرونی مناسب است.

درباره جوهر اکو سالونت

همانطور که میدانید چاپگرهای متفاوتی وجود دارند که با جوهرهای متفاوت میتوانند بر روی سطوح مختلف چاپ انجام دهند. جوهر اکو سالونت از انواع جوهر ها میباشد که برای اجسامی که در محیط های بیرونی قرار دارند مورد استفاده قرار میگیرد. جوهر اکو سالونت از ترکیب شیمیایی خاصی تشکیل  شده که میتواند در مقابل شرایط جوی گوناگون به خوبی طاقت بیاورد. جوهر اکو سالونت از قیمت بالاتری برخوردار هستند و همین موضوع کاربرد آن در تیراژ های بالا محیا کرده است.